ПІБ Організація, посада, вч. звання, наук. ступінь Контакти тел, e-mail
Киевская обл.
Антонюк Віктор Степанович Д.т.н., проф., каф. виробництва приладів НТУ України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Волкогон Володимир Михайлович ИПМ им. И.Н. Францевича НАН Украины,
Аврамчук Світлана Костянтинівна ИПМ им. И.Н. Францевича НАН Украины
Лопата Лариса Анатоліївна ИПП им. Г.С. Писаренко НАН Украины
Струтинський Василь Борисович Каф. конструирования машин и систем НТУ Украины «КПИ»
Рябченко Сергій Васильович Тех. дир. ДП «Бест Бизнес», ИСМ им. В.Н. Бакуля НАН Украины, Киев, к.т.н.
Посвятенко Едуард Карпович Национальный транспортный университет
Посвятенко Наталія Іванівна Национальный транспортный университет
Кривов Георгій Олексійович УкрНИИ авиационных технологий
Юрцишин Оксана Ярославівна Каф. конструирования машин и систем НТУ Украины «КПИ»
Клименко Сергій Анатолійович ИСМ им. В.Н. Бакуля НАН Украины
Голякевич Андрій Антонович ТОВ «ВЕЛДТЕК»
Мановицкий Олександр Степанович ИСМ им. В.Н. Бакуля НАН Украины
Копєйкіна Марина Юріївна ИСМ им. В.Н. Бакуля НАН Украины,
Клименко Сергій Анатолійович ИСМ им. В.Н. Бакуля НАН Украины,
Петраков Юрій Володимирович НТУ Украины «КПИ»,
Абрамова Світлана Леонідівна ИСМ им. В.Н. Бакуля НАН Украины
Майборода Віктор Станіславович НТУ Украины «КПИ»
Ларюшкін Володимир Леонідович Укрзализниця
Одесская обл.
Бабіч Юлія Ігорівна доцент кафедри Інформаційних технологій проектування в машинобудуванні Одеський національний політехнічний університет
Барчанова Юлія Сергіївнастарший викладач кафедри Інформаційних технологій проектування в машинобудуванні Одеський національний політехнічний університет
Бовнегра Любов Віталіївнадоцент кафедри Інформаційних технологій проектування в машинобудуванні, к.т.н., доц. Одеський національний політехнічний університет
Борисенко Ірина Іванівнастарший викладач кафедри Інформаційних технологій проектування в машинобудуванні Одеський національний політехнічний університет
Вайсман Владислав Олександровичдиректор холдингової компанії «Мікрон», професор кафедри Інформаційних технологій проектування в машинобудуванні, д.т.н., проф. Одеський національний політехнічний університет
Гнатюк Анатолій Петровичдоцент кафедри Металорізальних верстатів, метрології та сертифікації, к.т.н., доц.
Голобородько Ганна Михайлівнадоц. каф. Металорізальних верстатів, метрології та сертифікації Одеський національний політехнічний університет
Гугнін Володимир ПавловичДоц.. каф. Металорізальних верстатів, метрології та сертифікації Одеський національний політехнічний університет
Гусарєв Володимир Сергійовичдоцент кафедри Технології машинобудування ім. А.О. Маталіна, к.т.н., доц.
Дерев’янченко О Гд.т.н., проф. каф. Матеріалознавства та технології матеріалів Одеський національний політехнічний університет
Дмітрієва Світлана Юріївнастарший викладач кафедри Інформаційних технологій проектування в машинобудуванні Одеський національний політехнічний університет
Євтіфєєв С Лд.т.н., проф. каф. Матеріалознавства та технології матеріа лів Одеський національний політехнічний університет
Кіркоруло Катерина Григорівнаасист. каф. Інформаційних технологій проектування в машинобудуванні Одеський національний політехнічний університет
Клименко Н МК.т.н., доц. каф. Матеріалознавства та технології матеріалів Одеський національний політехнічний університет
Королькова Марія Василівнастарший викладач кафедри Інформаційних технологій проектування в машинобудуванні Одеський національний політехнічний університет
Космачевський Володимир Володимировичасист. каф. Інформаційних технологій проектування в машинобудуванні Одеський національний політехнічний університет
Кремнєв Георгій Петровичдоцент кафедри Технології машинобудування ім. А.О. Маталіна, к.т.н., доц.
Кулік Володимир ПетровичСт. викладач каф. Інформаційних технологій проектування в машинобудуванні Одеський національний політехнічний університет
Лебедєв Володимир Георгіойовичд.т.н., проф. каф. Матеріалознавства та технології матеріалів Одеський національний політехнічний університет
Літвінов Володимир Федоровичдоцент кафедри Інформаційних технологій проектування в машинобудуванні, к.ф-м.н., доц. Одеський національний політехнічний університет
Лопаков Олексій Сергійовичстарший викладач кафедри Інформаційних технологій проектування в машинобудуванні Одеський національний політехнічний університет
Луговська Олена Андріївнадоцент кафедри Металорізальних верстатів, метрології та сертифікації, к.т.н., доц.
Ніколаєва Т Васист. каф. Матеріалознавства та технології матеріалів Одеський національний політехнічний університет
Огієнко Марина Станіславівна старший викладач кафедри Металорізальних верстатів, метрології та сертифікації
Оргіян Олександр Андрійович завідувач кафедри Технології машинобудування ім. А.О. Маталіна, д.т.н., проф.
Павлишко Андрій Володимирович доцент кафедри Інформаційних технологій проектування в машинобудуванні, к.т.н., доц. Одеський національний політехнічний університет
Павлишко Олена Георгіїна старший викладач кафедри Інформаційних технологій проектування в машинобудуванні Одеський національний політехнічний університет
Рибак Ольга Володимирівна старший викладач кафедри Інформаційних технологій проектування в машинобудуванні Одеський національний політехнічний університет
Салій Віра Іванівна асистент кафедри Інформаційних технологій проектування в машинобудуванні
Синьковський А С доц. каф. Матеріалознавства та технології матеріалів, Одеський національний політехнічний університет
Сідоренко Ігор Іванович професор кафедри Інформаційних технологій проектування в машинобудуванні, д.т.н., проф. Одеський національний політехнічний університет
Сінько Сергіївна доцент кафедри Інформаційних технологій проектування в машинобудуванні
Стасюк Катерина Володимирівна Ст. викладач Матеріалознавства та технології матеріалів Одеський національний політехнічний університет
Тігарєв Володимир Михайлович доцент кафедри Інформаційних технологій проектування в машинобудуванні, к.т.н., доц., Одеський національний політехнічний університет
Тонконогий Володимир Михайлович директор Інституту промислових технологій, дизайну та менеджменту ОНПУ, професор кафедри Металорізальних верстатів, метрології та сертифікації, д.т.н., проф.
Фроленкова Ольга асист. каф. Матеріалознавства та технології матеріалів Одеський національний політехнічний університет
Чумаченко Т В К.т.н., доц. каф. Матеріалознавства та технології матеріалів, Одеський національний політехнічний університет
Якимов Олексій Олександрович завідувач кафедри Інформаційних технологій проектування в машинобудуванні, д.т.н., проф. Одеський національний політехнічний університет
Волинська обл.
Куць Надія Григоріївна Каф. автомобилестроения Луцкого государственного технического университета, Луцк
Дніпропетровська обл.
Тітаренко Володимир Іванович Дир. ТОВ «РЕММАШ», Днепр
Дідик Ростислав Петрович Национальная горная академия
Донецька обл.
Ковальов Віктор Дмитриевич Каф. металлорежущих станков Донбасской государственной машиностроительной академии, Краматорск
Васильченко Яна Василіївна Каф. металлорежущих станков Донбасской государственной машиностроительной академии, Краматорск
Клименко Галина Петрівна Каф. автоматизации технолог. процессов Донбасской государственной машиностроительной академии, Краматорск
Житомирська обл.
Полонский Леонид Григорьевич Житомирский государственный технологический университет
Балицкая Наталья Александровна Житомирский государственный технологический университет
Запорізька обл.
Бурлаков Виктор Иванович Каф. металлорежущих станков Приазовского государственного технического университета, Мариуполь
Степаненко Сергей Михайлович ГП ЗМКБ «Прогресс» имени академика А. Г. Ивченко, Запорожье
Кондратюк Эдуард Васильевич Гл. технолог ГП ЗМКБ «Прогресс» имени академика А. Г. Ивченко, Запорожье, к.т.н.
Івано-Франківська обл.
Ропьяк Любомир Ярославович Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа, Ивано-Франковск
Кіровоградська обл.
Черновол Михаил Иванович Центральноукраинский национальный технический университет
Сытник Алексей Алексеевич ООО НПФ "Карма"
Миколаївська обл.
Энгель Виктор Александрович Нач. лаб ГП «Научно-производственный комплекс газотурбостроения „Зоря“– „Машпроект“»
Фистик Александр Григорьевич Гл. технолог ГП «Научно-производственный комплекс газотурбостроения „Зоря“– „Машпроект“»
Сумська обл.
Швец Станислав Владимирович Каф. металлорежущих станков Сумского государственного университета, Сумы
Залога Вильям Александрович Сумской государственный университет, Сумы
Тернопільська обл.
Луців Ігор Володимирович Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя
Харківська обл.
Тимофеева Лариса Андреевна Каф. материаловедения Украинского университета железнодорожного транспорта,
Костюк Геннадий Игоревич Каф. робототехники Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского «ХАИ», Харьков
Пермяков Александр Анатольевич Каф. технология машиностроения НТУ «ХПИ», Харьков
Клочко Александр Александрович Каф. технология машиностроения НТУ «ХПИ», Харьков
Даниленко Юлия Анатольевна Институт сцинтиляционных материалов НАН Украины
Павлова Анна Алексеевна Харьковский машиностроительный завод «ФЭД»
Херсонська обл.
Букетов Андрей Викторович Зав. каф. Транспортных технологий Херсонська державна морська академія
Хмельницька обл.
Мазур Николай Петрович Каф. технологии машиностроения Хмельницкого национального университета, Хмельницкий
Чернігівська обл.
Кальченко Виталий Иванович Черниговский государственный технологический университет, Чернигов
Кальченко Владимир Витальевич Черниговский государственный технологический университет, Чернигов
Супрун Сергей Николаевич Черниговский государственный технологический университет, Чернигов
Черкаська обл.
Пилипенко Александр Михайлович Каф. конструирования автомобилей Черкасского государственного технологического университета, Черкассы
Закарпатська обл.
Аксем Петр Андреевич Инженер ТОВ «Ивантранс»,

Login