23 Міжнародна науково-практична конференція з діючими семінарами

 

ЯКІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ, КОНТРОЛЬ:

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

 

проводиться

в on line форматі

27-28вересня 2023 р.

 

Мета конференції

Узагальнення результатів робіт, проведених фахівцями України та інших країн з проблем якості, метрології, стандартизації та підтвердження відповідності продукції, робіт і послуг.

Наукові напрямки конференці

 

-Побудова національних систем технічного регулювання в умовах членства в СОТ і ЄС: теорія і практика

-Процесно-орієнтовані інтегровані системи управління: теорія і практика

-Стандартизація, сертифікація, управління якістю в промисловості, електроенергетиці, сільському господарстві та сфері послуг

-Впровадження стандартів ISO 9001:2015 в промисловості, вищих навчальних закладах, медичних установах і органах державної служби

-Метрологічне забезпечення і контроль якості продукції в промисловості, електроенергетиці, сільському господарстві та сфері послуг

-Забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції на внутрішньому і зовнішньому ринку

-Впровадження інформаційних технологій в процеси адаптації, сертифікації та управління якістю

-Проблеми гармонізації технічних, нормативних та правових актів.

Login